Profile dylatacyjne

Profile dachoweProfile do okładzin ściennychProfile podłogowe do małych przerwProfile podłogowe metalProfile podłogowe metal NitriflexProfile podłogowe sejsmoodporneProfile podłogowe wodoszczelneProfile ścienne i stropowe
Profile dylatacyjne z serii – profili dachowych stosuje się do zakrycia szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach dachów płaskich z pokryciem bitumicznym (odporny na gorące materiały bitumiczne)
Profile dylatacyjne do małych przerw przeznaczone są do wykonywania dylatacji podłóg z uwzględnieniem szczelin przeciwskurczowych.
Szczeliny przeciwskurczowe powinny być stosowane w podkładach i posadzkach z betonu lub zaprawy cementowej. Szczeliny te powinny ograniczać pola o powierzchni nie przekraczającej 30m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającym 6 m. Wszędzie gdzie są powody, aby przewidywać większy skurcz (np. tarasy, balkony – wpływ temperatury), należy stosować mniejszy rozstaw szczelin przeciwskurczowych.
Na wolnym powietrzu pole miedzy dylatacjami nie powinno przekraczać 5m2, przy największej długości boku 3m.
Szczelinę przeciwskurczową w podkładzie stanowi nacięty ręcznie lub mechanicznie rowek o głębokości wynoszącej ok. 1/3 grubości podkładu.
W posadzce szczelina przeciwskurczowa powinna przechodzić przez całą grubość i powinna być wypełniona wkładką z materiału podlegającego szlifowaniu.
Profile przedstawione w tym dziale zdolne są do przenoszenia wysokich obciążeń od ruchu kołowego, które mogą być wykonane z:

  • litego metalu – stopu aluminium, kombinacja stopu aluminium i stali odpornej na korozję,
  • stali konstrukcyjnej
  • oraz wyposażone dodatkowo w wkładkę z elastomeru termoplastycznego stanowiącego ochronę przeciwwilgociową szczeliny dylatacyjnej.
    Dylatacje usytuowane w halach magazynowych i fabrycznych, hurtowniach czy innych obiektach w których posadzki poddane są dużym obciążeniom pochodzącym od ruchu wózków widłowych czy paletowych wymagają stosowania profili o większej wytrzymałości. W tym przypadku zaleca się stosowanie profili z pełnego metalu złożonych z kilku kształtowników np. aluminiowych połączonych ze sobą w sposób zapewniający przesuw sąsiadujących elementów konstrukcyjnych.

Profile podłogowe Deflex wykonane z metalu i Nitriflexu ze względu na obciążenia mogą być stosowane zarówno dla zwykłych warunków eksploatacji – ruch pieszy, jak również okresowych obciążeń pochodzących od samochodów osobowych, podnośników paletowych (obciążenie do 10 kN), wózków widłowych (obciążenie od 25 kN do 130 kN), samochodów ciężarowych (obciążenie od 50 kN do 600 kN).
Profile zaprezentowane w tym rozdziale przeznaczone są do zabezpieczenie szerokich szczelin dylatacyjnych szczególnie w regionach zagrożonych szkodami górniczymi i oddziaływaniem sejsmicznym gdzie zjawisko nierównomiernego osiadania jest bardzo powszechne. Zdolne do przenoszenia obciążeń pochodzących od ruchu samochodów osobowych i ruchu pieszego, które wykonane są z:
– litego metalu – stop aluminium i wkładki z elastomeru termoplastycznego.
Kształtowniki dylatacyjne z serii profili wodoszczelnych mogą być stosowane do szczelin dylatacyjnych wymagających specjalnego uszczelnienia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budowli inżynieryjnych i obiektów przemysłowych z mechanicznym obciążeniem od pojazdów (parkingi, garaże wielopoziomowe, rampy pojazdowe, tarasy, kładki dla pieszych itp.)
Profile serii wodoszczelnej chronią dylatacje przed oddziaływaniem wody i wilgoci zarówno z góry jak i z dołu nie będącej pod ciśnieniem.
Profile te nie mają do spełnienia tak dużych wymogów jak w przypadku profili podłogowych. Jednak i tu mogą powstać uszkodzenia będące następstwem nieprawidłowego wyboru profilu, jak również niefachowego montażu. W przypadku montażu profili na zewnętrznych ścianach budynku należy uwzględnić parcie wiatru oraz zabezpieczenie miejsc na styku ramion podporowych ze ścianą przed zawilgoceniem i zamarzaniem w okresie zimowym.