Taśmy uszczelniające

Taśmy PVC-PTaśmy z Besaflexu zgodnie z Britsh Standard BSTaśmy z ElastoflexuTaśmy z elastomerów termoplastycznych TPETaśmy z NitriflexuTaśmy z Polietylenu PEWykładzina typu T z PVC i HDPEBESTAL – systemKAB – zintegrowana taśma uszczelniającaRurka do pionowych przerw wymuszonych
Taśmy dylatacyjne Besaflex® z plastycznego PVC charakteryzują się wieloma dobrymi właściwościami i oszczędnościami w późniejszej eksploatacji. Elastyczny miękki PVC jest stosowany od lat trzydziestych ubiegłego stulecia, a jego właściwości są nieustannie badane. Zanim zastosowano go do taśm uszczelniających, odpowiednimi badaniami potwierdzono jego właściwości, a szczególnie odporność na starzenie. Taśmy dylatacyjne Besaflex® spełniają wszelkie standardowe wymagania, dzięki czemu są szeroko stosowane na rynku budowlanym. Są odporne na działanie kwaśnych i alkalicznych roztworów, procesy gnilne oraz wszelkie inne naturalnie występujące czynniki. Szerokie spektrum wyrobów z Besaflex® gwarantuje wodoszczelność połączeń roboczych i kompensacyjnych bez naruszania elementów konstrukcyjnych (zbrojenia).
Taśmy uszczelniające Elastoflex® wykonane są z elastomeru, czyli skrosowanych polimerów wielkocząsteczkowych o dużych oczkach (kauczuk syntetyczny), poddanych procesowi wulkanizacji. Właśnie z powodu tego nieodwracalnego procesu krosowania, do ich produkcji wykorzystywana musi być specjalna technika łączeniowa. Taśmy uszczelniające Elastoflex® idealnie nadają się do zastosowania w konstrukcjach zawierających połączenia ruchome, narażonych na zmienne obciążenia i niskie temperatury. Uszczelnienia Elastoflex® odpowiadają normie DIN 7865.
Uszczelniające taśmy łączące i zamykające z TPE charakteryzują się największym wydłużeniem przy zerwaniu, elastycznością w niskich temperaturach, odpornością na starzenie i promieniowanie UV. Łączenie odcinków taśm z tego materiału jest szybkie i ekonomiczne dzięki połączeniu termoplastycznemu i przy użyciu standardowego wyposażenia (wulkanizacja nie jest konieczna!)
Materiał, z którego produkowane są taśmy uszczelniające Nitriflex® wytwarzany jest z wysokojakościowych komponentów, co odpowiada normie DIN 18541. Taśmy wykonane wg normy DIN 18541 z Nitriflexu ® charakteryzują się maksymalnym wydłużeniem przy zerwaniu, znakomitą odpornością na działanie chemikaliów i starzenie oraz stałą elastycznością porównywalną do elastycznością gumy.
Produkcja różnego rodzaju połączeń z tych taśm jest szybka i ekonomiczna, przy pomocy
standardowego wyposażenia materiał ten zgrzewany jest termostatycznie, co jest szczególnie łatwe
dzięki bardzo dobrej przewodności cieplnej Nitriflexu® (z tego też powodu do łączenia tych taśm nie
powinno się stosować zgrzewarek poniżej 300W). Taśmy wykonane wg normy DIN 18541
z Nitriflexu® mogą być kształtowane na wiele różnych sposobów, dzięki czemu mogą być stosowane we wszystkich rodzajach konstrukcji, nawet o najwyższych wymogach.
Taśmy polietylenowe zostały opracowane do uszczelniania prefabrykatów. Ten rodzaj taśm nie wymaga zastosowania zacisków łączących, może więc być użyty niezależnie od stosowanej wcześniej izolacji z tworzywa sztucznego (np. maty, folii, itd.) do połączeń w konstrukcjach betonowych. Taśmy z modyfikowanego polietylenu cechują dobra zgrzewalność, odporność na działanie agresywnych chemikaliów i mikroorganizmów oraz wysoka gęstość. Nie tracą własności elastycznych nawet w niskich temperaturach. Kształtki wykonane z PE spełniają wymagania normy DIN 18541.
Wykładziny te są tłoczone i wykonane z arkuszy homogenicznego, plastycznego i uszczelniającego PVC (polichlorku winylu) lub HDPE (polietylen o podwyższonej twardości), które – dzięki ich składowi chemicznemu, wykazują bardzo dużą odporność na działanie agresywnych czynników chemicznych. Dzięki procesowi tłoczenia poszczególne kształtki tworzą jednolity system.
Przykładowe zastosowanie wykładzin Besaplast typu T

 • ochrona betonu w kanałach deszczowych
 • ochrona przed korozją i/lub uszczelnienie be-tonowych podłóg i ścian
 • uszczelnienia denne
 • uszczelnienia tuneli
 • wewnętrzne uszczelnienia betonowych rur, dachów, basenów itp.

Elementy mocujące taśmy do uszczelniania spoin – BESTAL służą do symetrycznego położenia taśm w stosunku do osi dylatacji i szczelin roboczych, np. na styku płyta fundamentowa-ściana. Element w połączeniu z szalunkiem traconym typu STRECKMAX umożliwia wykonanie żebra w konstrukcji żelbetowej co gwarantuje uszczelnienie podczas betonowania pierwszego odcinka taśmy do połowy jej wysokości.
KAB jest specjalną taśmą uszczelniającą ze zintegrowaną, pęczniejącą wkładką do uszczelnienia przerw roboczych. Taśma składa się z wysokojakościowego, półtwardego PVC oraz wkładki z materiału o dużym potencjale objętości pęcznienia. Wysokie zdolności uszczelnienia taśmy KAB zostały potwierdzone w testach praktycznych, w warunkach budowy. Przy działaniu dużego ciśnienia wody obydwa elementy składowe taśmy KAB – ryflowana taśma i wkładka pęczniejąca – potwierdziły swoją przydatność i funkcjonalność. Taśmy KAB są stosowane z powodzeniem od wielu lat w oczyszczalniach ścieków, basenach pływackich i zbiornikach retencyjnych oraz budownictwie mieszkaniowym.
Zalety i opis działania

 • precyzyjne powstawanie rysy wymuszonej w planowanym miejscu wywołane osłabieniem przekroju z jednoczesnym zachowaniem szczelności przegrody.
 • uszczelnienie rys wymuszonych odbywa się poprzez kotwy na profilu, utrudniające infiltrację wody przez ścianę po powstaniu rysy.
 • szczelność i podwyższona wytrzymałość ścian.
 • stabilność scian dzięki przebiegającemu zbrojeniu przelotowemu (2 x 3 Ø 12).
 • małe koszty montażu.
 • można betonować jednocześnie dowolnie długie odcinki ścian.