Bartec-zbrojenie skręcane

System mechanicznego łączenia prętów BAR TEC jest wysokiej jakości połączeniem skręcanym prętów zbrojeniowych w zakresie średnic 12 do 32 mm.
Zarówno tulejka łącząca jak i łączone pręty przenoszą pełne obciążenia przewidywane dla danej średnicy pręta.
W systemie wykorzystuje się opatentowaną metodę spęczania końcówek pręta w celu eliminacji osłabienia przekroju w miejscu łączenia. Na spęczonych końcówkach metodą nacinania wykonuje się gwint metryczny w standardize ISO. Nagwintowane pręty łączy się za pośrednictwem standardowej tulei.
ZALETY SYSTEMU BAR TEC

  • Połączenie gwarantuje pełną nośność przekroju łączonego.
  • Nie powoduje powstawania zjawisk karbu.
  • Kontrola połączenia polega na wizualnym sprawdzeniu poprawności łącza. Gwint musi być wkręcony w całości.
  • Nie ma możliwości pomyłkowego połączenia elementów.
  • Występuje jeden typ łącznika dla wszystkich rodzajów połączeń.
  • Łączniki są wykonywane fabrycznie i przechodzą pełny cykl kontroli.
  • Każda dostawa posiada gwarancje zarówno pod względem jakości materiałów jak i jakości wykonania.
  • Połączenia gwintowane spełniają standardy ISO gwintu metrycznego.
  • Elementy gwintowane są zabezpieczone przed zabrudzeniem.

Kotwy transportowe

Kotwa transportowa typ K zakończona tuleją wewnętrznie gwintowaną spełnia warunki bezpieczeństwa niemieckich stowarzyszeń ubezpieczeń wypadkowych zachowując jednocześnie wszelkie wymogi dotyczące zrywania lin, łamania stali i betonu.