Podkładki elastomerowe

Folie ślizgoweLucobit – Bandaż izolujący do budowy rurociągów i zbiornikówPodkładki elastomerowePodkładki elastomerowo-ślizgowe punktowePodkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowymPodkładki tłumiące
Zastosowanie folii slizgowych gwarantuje ograniczenie „zakleszczania się” elementów konstrukcyjnych budynku, mogącego powstać na skutek skurczu i pełzania oraz zmian wywołanych wpływem temperatury na budynek. Stosuje się je m. in do łożyskowania płaskich dachów, fundamentowania itd.
Materiał
Bandaże firmy Leschuplast GLT produkowane są z wysokowartościowego Lucobitu. Materiał ten został wynaleziony przez firmę BASF AG i łączy pozytywne właściwości tworzyw sztucznych (polietylen) z bitumami. Lucobit odznacza się dużą zdolnością do wielokierunkowego rozciągania i elastycznością oraz dużą wytrzymałością na pęknięcia naprężeniowe i lepkością nawet przy niskich temperaturach. Materiał ten jest odporny nie tylko na starzenie i ciepło, ale także na działanie wysokich temperatur, a przy tym jest przyjazny dla środowiska.
Zakres zastosowania
Bandaże Lucobit mogą być stosowane w różnorodnych konstrukcjach, gdzie jednocześnie muszą być spełnione następujące wymagania: elastyczne łożyskowanie, ochrona antykorozyjna, tłumienie drgań, izolacja termiczna.
Podkładki elastomerowe niezbrojone gwarantują przekazanie obciążenia na podporę, zapewniają swobodny obrót elementów na podporze, oraz radykalne zmniejszenie sił poziomych wywołanych skurczem, oddziaływaniem temperatury i odkształceniem ustroju. Zapobiegają one powstawaniu nadmiernego mimośrodu obciążenia na podporze, oraz koncentracji naprężeń na krawędzi.

  • Podkładki elastomerowo-ślizgowe, punktowe niezbrojone Typ NEG zgodnie z AbP (Ogólnym Świadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego) przeznaczone są dla wszystkich łożyskowań punktowych z większymi zakresami przemieszczeń dla naprężeń do 5 N/mm2
  • Podkładki elastomerowo-ślizgowe, punktowe zbrojone Typ B1EG zgodnie z AbP (Ogólnym Świadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego) przeznaczone są dla wszystkich łożyskowań punktowych zwiększymi zakresami przemieszczeń dla naprężeń do 15 N/mm2.
  • Dzięki idalnemu doborowi materiałów ślizgowych, wchodzących w skład podkładki elastomerowo-ślizgowej zostaje zminimalizowany współczynnik tarcia przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowego łożyskowania.

Podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym Typ TDG 27 SZ – ślizgowe
Łożyskowanie płaskiego dachu lub stropu itd. na taśmach podkładki ślizgowej z obciążeniem skupionym
Podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym Typ TDG 27 SZ zgodnie są z AbP (Ogólnym Świadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego). Przez umieszczenie podkładki taśmowej z rdzeniem elastomerowym w środku powierzchni podporowej np. ściany (oś rdzenia musi się idealnie pokrywać z osią ściany), obciążenie pochodzące z elementu podpieranego np. stropu przekazywane jest na podporę idealnie w jej osi. Podkładka TDG 27 SZ zapobiega tworzeniu się szczelin powstałych na skutek przemieszczeń poziomych, chroni przed nadmiernym obciążeniem krawędzi powierzchni podporowej, a także przeciwdziała powstawaniu szczelin spowodowanych przechyleniem muru.
Podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym Typ TD 21 S – stałe
Wyznaczenie punktu stałego lub łożyskowanie stropu kondygnacji
Podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym Typ TD 21 S zgodnie są z AbP (Ogólnym Świadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego) dla rdzenia centrującego. Podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym, stałe stosowane są w celu wyznaczenia punktu stałego lub w przypadku minimalnych przemieszczeń konstrukcji podpieranych np. stropu, dachu itp. Zmiany długości i kąt obrotu kompensowane są poprzez odkształcenia rdzenia elastomerowego. Dzięki osiowemu przekazaniu obciążenia na element podpierający unika się obciążeń krawędzi, a także zapobiega powstawaniu szczelin spowodowanych przechyleniami muru.
Podkładki tłumiące Typ SD / TD 21 SD
Izolacja akustyczna biegów schodowych, spoczników oraz pomostów łączących.
Podkładki tłumiące SD zgodne z AbP (Ogólnym Świadectwem Kontroli Nadzoru Budowlanego) przeznaczone są do tłumienia drgań i dźwięków w budynkach budownictwa ogólnego i konstrukcjach przemysłowych. Charakteryzują się one bardzo dobrą sprężystością. Oprócz zalet tłumienia drgań i dźwięków podkładki SD gwarantują przenoszenie obciążeń od elementów podpieranych oraz zabezpieczają krawędzie przylegających elementów przed uszkodzeniem. Poprawa izolacji akustycznej w stosunku do zastosowania standardowych podkładek elastomerowych wynosi (przy naprężeniu w przedziale od 0,1 do 1,0 N/mm2) co najmniej 28 dB. Najlepsze parametry „tłumiące” uzyskuje się przy naprężeniu 0,5 N/mm2 – 34 dB