Zbrojone łożyska elastomerowe

Łożyska elastomerowe zbudowane są z syntetycznego kauczuku chloroprenowego z zawulkanizowanymi blachami stalowymi. Łożyska te są proste w montażu, nie posiadają elementów wymagajacych obsługi, nie wymagają konserwacji, nie rdzewieja, w przypadku pożaru są samogasnące, charakteryzują się również wysoką trwałością w przypadku oddziaływania na nie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Łożyska elastomerowe są stosowane na ogół w przęsłach rozpiętości do 40 m, a zakres nośności produkowanych łożysk przez firmę Gumba to 0,1 – 12,0 MN. W zakresie przęseł małych i średnich rozpietości, łożyska te nie mają sobie równych, zarówno ze wzgledu na cenę, jak i prostotę montażu oraz utrzymania, a takze ich niezawodność. Należy się spodziewać, że w przyszłosci wyeliminują one całkowicie wszystkie inne odmiany łozysk, jeśli chodzi o ten zakres rozpiętości przęseł.

Łożyska elastomerowo-ślizgowe

Łożyska elastomerowo-ślizgowe poszerzają możliwości łożysk elastomerowych biorąc pod uwagę przyjmowanie przesunięć poziomych.
Łożyska elastomerowo-ślizgowe składają się w głównej mierze ze zbrojonego łożyska elastomerowego, wkładki ślizgowej i jeśli to konieczne mogą posiadać konstrukcje do przejmowania sił poziomych.
Łożysko elastomerowe przejmuje nawet najmniejsze przesunięcia będące wynikiem obciążenia użytkowego i umożliwia obrót obu płaszczyzn poziomych.
Duże jedno- i dwuosiowe przesunięcia poziome, które wychodzą daleko poza możliwości odkształceń podstawowego łożyska elastomerowego, będą możliwe dzięki ślizganiu się warstwy PTFE po powierzchni blachy ślizgowej ze stali nierdzewnej.
Produkcja łożysk elastomerowo-ślizgowych wymaga posiadania dopuszczeń. Firma GUMBA posiada dopuszczenie nr Z-16-2-438.
Przy rozmieszczaniu łożysk odkształcalnych ślizgowych wymagane są ustalenia pomiędzy projektantem, a producentem łożysk.
Łożyska elastomerowo-ślizgowe firmy Gumba GmbH mogą być produkowane dla obciążeń od 100 kN do 12 000 kN, dla wymiarów maksymalnych 800 x 1500 mm.

Łożyska montażowe

Do scentrowania obciążenia i do wyrównania odchyleń nierównoległych elementów prefabrykowanych należy zastosować konstrukcyjne przekładki bez zdefiniowanych zadań statycznych. Łożyska montażowe są łożyskami elastomerowymi zbrojonymi z jedną tylko blachą zbrojeniową. Ich standardowa grubość wynosi 10 mm. Jeśli chodzi o materiał i jakość wykonania to są one identyczne jak normalne zbrojone łożyska elastomerowe (norma DIN 4141-140). Poprzez niewielką wysokość wmontowania i zredukowaną funkcję statyczną możliwy jest tylko średni nacisk 15 N/mm2.

  • Grubość wmontowania 10,0 mm
  • Grubość elastomeru 8,0 mm
  • Dopuszczalny nacisk 15,0 N/mm2
  • Dopuszczalne przesunięcie 5,6 mm

Łożyska mogą posiadać otwór, przez który będzie przechodził sworzeń.